Facebook LinkedInIn de training kernsjamanisme maak je kennis met en beoefen je de essentiële technieken en praktijken van het sjamanisme

Kernsjamanisme - Training 1: Sjamanistisch reizen

data in overleg

Het sjamanisme is een eeuwenoude geneeswijze. De sjamaan is in staat bewust in een andere bewustzijnstoestand te komen, waardoor hij in de niet alledaagse werkelijkheid contact kan zoeken met de gidsen en spirits voor hulp en genezing.

In deze weekend-training maak je kennis met de techniek van het sjamanistisch reizen, en word je ingevoerd in het 'kernsjamanisme'.

Prof.dr. M. Harner, hoogleraar antropologie - New York, heeft als antropoloog meer dan 25 technieken en praktijken van Noord- en Zuid-Amerikaanse indianen bestudeerd. De belangrijkste technieken die hij leerde en optekende legde hij vast in een trainingsprogramma wat hij 'kernsjamanisme'noemde. Hierbij zijn de essenties van wat hij op verschillende plaatsen heeft geleerd samengebracht.
In deze eerste training worden deze begrippen doorgegeven. Je leert te reizen, krijgt de theorie en veel mogelijkheden en inzichten om jezelf en anderen van dienst te zijn.
Training 1 is de basis om de verdere trainingen/delen te kunnen volgen. De andere weekenden kunnen eventueel los van elkaar gevolgd worden.

Indeling van de cursus

Dag 1: Kennismaking met de techniek van het sjamanistisch reizen; reizen naar de benedenwereld, ontmoeting gidsen.
Dag 2: Reizen naar de bovenwereld, ontmoeting gidsen.

Werkvormen en lesmaterialen

In deze cursus wisselen theorie en praktijk elkaar af. Daarom wordt u verzocht gemakkelijk zittende kleding te dragen en een handdoek of badlaken mee te brengen. Voor yogamatjes wordt gezorgd.

Verder graag meebrengen:
- ratel of trommel, als je die hebt
- shawl of blinddoek
- pen en papier of schrift voor notities
- een vuistgrote kei waar reliëf in zit.

Training 2: Sjamanistische extractie

data in overleg

De antropoloog Michael Harner, oprichter van de Foundation for Shamanic studies, reduceerde duizenden waarnemingen uit het veld en talloze overleveringen tot hun kern en ontwikkelde de technieken die hij 'kernsjamanisme' noemde.
In sjamanistische culturen ziet men als een van de oorzaken van ziekte en psychische onrust dat er 'spirituele indringers' het organisme zijn binnengedrongen.
Men wordt ziek wanneer men van iets teveel in zich heeft, een vreemd voorwerp, een stof die ziek maakt, een indringer. Het is de taak van de sjamaan deze te herkennen, te lokaliseren en te verwijderen. Dit verwijderen noemt men extractie.
De deelnemers maken dit weekend kennis met deze oeroude technieken. Je leert de spirituele oorzaak van ziekte te herkennen met behulp van de eerder geleerde techniek van het sjamanistisch reizen.

Tevens leer je te onderzoeken waarom sommige mensen lijden onder een vervloeking en wat daaraan te doen is. De eigen ervaring staat ook nu weer voorop. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient men de eerste training“Sjamanistisch reizen” te hebben gevolgd.

Werkvormen en lesmaterialen

U wordt verzocht gemakkelijk zittende kleding te dragen. Verder graag meebrengen:
- ratel of trommel
- shawl of blinddoek
- pen en papier of schrift voor notities
- handdoek of badlaken

Training 3: Zielendelen terugbrengen

data in overleg

Het opsporen en terughalen van verloren zieldelen (soul retrieval) is een van de taken van de sjamaan. Als iemand een traumatische ervaring heeft gehad, kan een deel van zijn of haar ziel naar de andere wereld gaan en pas weer terugkomen als alles veilig is.
Soms lukt het dit zielendeel niet om op eigen kracht terug te keren. In dat geval is het aan de sjamaan om hierbij hulp te verlenen.
In deze workshop leren we de traditionele techniek om zieldelen terug te halen uit de andere wereld kennen en toepassen. Het gaat om veel eigen ervaring door met en voor elkaar te werken.
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen, moet men een behoorlijke ervaring hebben met het zelfstandig maken van reizen.

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient men in elk geval de eerste training“Sjamanistisch reizen” te hebben gevolgd.

Werkvormen en lesmaterialen

U wordt verzocht mee te brengen:
- ratel of trommel
- shawl of blinddoek
- grote handdoek
- pen en papier of schrift voor notities
- kleurpotloden
- tekenpapier

Training 4: Dood en sterven, de sjamanistische visie

data in overleg

De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met het fenomeen dood en sterven vanuit een sjamanistisch standpunt. Bedoeld voor ieder, die de gebeurtenissen rond het sterven en de dood beter wil begrijpen om zichzelf en misschien ook anderen te kunnen helpen. We leren hoe we onszelf of iemand anders op de dood kunnen voorbereiden.

Het tweede aandachtspunt is het klassieke psychopompos-werk, het begeleiden van gestorvenen die naar een betere plek moeten worden gebracht.
Ook in deze workshop staat de eigen ervaring voorop.

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient men de eerste training“Sjamanistisch reizen” te hebben gevolgd.

Werkvormen en lesmaterialen

U wordt verzocht gemakkelijk zittende kleding te dragen.

Wilt u verder meebrengen:
- ratel of trommel
- shawl of blinddoek
- handdoek of badlaken
- pen en papier of schrift voor notities
- kleurpotloden
- tekenpapier